110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang

Đường thốt nốt – đặc sản An Giang trứ danh được làm từ mật nước của cây thốt nốt, một cây trồng phổ biến vùng Thất Sơn. Đường thốt nốt là huyền thoại của người Kh’mer xưa, một món không thể thiếu trong việc phòng trừ một số bệnh tật thông thường.

Hình ảnh thật tế

110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
110.000 đ/kg Đường Thốt Nốt An Giang
SHARE